WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:47 回復:2 發表於 2020-3-26 23:47:15
本主題由 212love 於 2020-3-28 10:22 解除高亮
累計簽到︰1947 天
連續簽到︰6 天
發表於 2020-3-26 11:07:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

爆裂老兵 VFW., 2019.[MKV / 7.66G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
( p6 J$ s/ o. T9 \+ ^$ k1 \5 U8 M6 N& q( x! l
◎译名爆裂老兵/外国战争退伍军人/海外作战退伍军人/美国国外战争退伍军人/老兵, J! v9 f+ J( K3 J1 I* C7 z
◎ 片名VFW
' `4 a- t0 V, Q; x  t: N$ x* j5 i  O◎ 年代2019
  m, x/ N6 y* K◎产地美国
◎类别动作/恐怖
: m3 U5 `  S% u3 u: Y& c: V◎语言英语
◎上映日期2019- 09-21(美国)) P9 k/ E9 [, s
◎来自1250位用户的IMDb评分6.3 / 10$ \) [7 ?3 ^/ ?" e2 w* s+ O' k' I* T  z
◎IMDb链接https://www.imdb.com/title/tt9894470
◎豆瓣评分5.1 / 10来自175位用户
% E- s3 \6 ?% P2 }) J' d- x◎豆瓣链接https://movie.douban .com / subject / 30478334 /
& \+ M6 k; n% V. F8 V+ T4 _◎片长92分钟
& e& v( q' z: j  R+ e, v" _◎导演乔·贝戈斯  c- @0 ?8 c& g  ~' L, P
◎编剧马克斯·布莱利尔Max Brallier /马修·麦克阿德尔
◎主演多拉·马迪森·布鲁格多拉·麦迪逊·布尔格
. t. m4 d" d% m$ B   史蒂芬·朗斯蒂芬·朗
) A/ s$ P. C2 `  Z+ Q: G   ·乔治·温迪特乔治·温特! j: b  c; L1 L& X9 f, m
   ·威廉姆·赛德勒威廉·
  r) w& ?1 U2 o$ ^- |   萨德勒马丁·科夫马丁·科夫
4 X, x! T; A% t, t1 R   大卫·帕特里克·凯利大卫·帕特里克! z$ t4 |( t) g6 m8 E
   ·凯利谢拉·麦克康米克塞拉·麦考密克# j9 ]/ O5 D/ h- d) J* H
   弗雷德·威廉森弗雷德·威廉森
! T- c) `  h0 }5 R. M% d0 ?8 b   汤姆·威廉姆森汤姆·威廉姆森8 a6 y* L- D. s* j
   格雷厄姆船长% W. ~- _% K( i% ~$ k- m$ ~* c0 d
   特拉维斯锤
/ [6 M# b. t3 z0 n4 D% ]5 R7 U   乔希·西尔8 D6 ~" l7 Z% P9 n
   此Linnea威尔逊
0 i( z0 d7 f0 p: Q* p   普雷斯顿Fassel! n" Z1 h# B8 k
   泰勒哈里斯
+ @9 x4 T; ]! {- C   莱昂屠宰1 F2 o; ]' Q# v) p/ ~% w5 |

; |9 P) t( M3 m0 L5 r6 q0 I5 w* G1 {& P- n& ]/ B& u
◎标签动作| 美国电影| 2019 | 恐怖| 美国| 血腥| 犯罪| 史蒂芬·朗/ K3 [9 t8 z+ c5 B
3 {. E/ B+ y9 K3 T
◎简介
5 @% f0 m/ d# [+ f
       史蒂芬·朗将主演动作恐怖新片[VFW]。影片被描述为[日落黄沙]和[活死人之夜]的结合体。故事被弗雷德和他的战友们必须保护他们将是这些越战老兵们一生中最漫长的夜晚。本片由乔·毕高斯执导,马克斯·布拉利尔,马修·麦卡德尔撰写剧本,即将本月在达拉斯开机。1 w' p, z9 f+ k9 Q5 _) ]) k  V& i
视频* J% }% u# d& T2 c9 ^$ q" h
ID:1
+ n: k$ i) T, a/ V格式:AVC
3 t. F1 ~9 y$ ]2 f  g格式/信息:高级视频编解码器
" A  E$ y: `% h# C* q# d2 }格式配置文件:[email protected]
8 h# s$ g- s/ n( A: P" K" g& a, Z) K格式设置:CABAC / 5参考帧
& S5 D3 r- v' p! c0 O格式设置,CABAC:是: Z, X% C1 I( C6 k. q
格式设置,参考帧:5帧2 c1 ~# G; y. D8 x
编解码器ID:V_MPEG4 / ISO / AVC) q1 x2 D7 h, g! u! c
持续时间:1小时31分
/ Y) s; w8 A- {; c  G% r5 s比特率:10.4 Mb / s; S3 B! L0 N! h. f  S
宽度:1920像素! x! k  N" e/ o9 S% S* C. N4 n
高度:808像素
+ \7 U4 _" F- Z* t& q6 p- o显示宽高比:2.40:1
. M5 f0 U, a, g& C; D$ i& \帧速率模式:恒定: w8 |) g% B- L1 q( P- l/ G2 C
帧速率:24.000 FPS, Z  X4 t: G0 Q
色彩空间:YUV
- l* A+ T! }8 n9 |" G$ X8 W& \色度二次采样:4:2:0
, c. u; T7 L7 w7 f6 X- @位深:8位1 N) Z$ C4 d# [1 x( e, A
扫描类型:渐进
8 V( c) o  h7 \  Z6 [3 r位/(像素*帧):0.281
' a. x+ i- ?3 q0 @流大小: 6.68 GiB(87%)
0 G  I# p4 }. `* F编写库:x264核心159 r2991 1771b55/ M- b: e+ ~, l/ x
编码设置:cabac = 1 / ref = 5 /解块= 1:-3:-3 /分析= 0x3:0x113 / me = umh / subme = 8 / psy = 1 / psy_rd = 1.00:0.00 / mixed_ref = 1 / me_range = 16 / chroma_me = 1 /网格= 1 / 8x8dct = 1 / cqm = 0 /死区= 21,11 / fast_pskip = 1 / chroma_qp_offset = -2 /线程= 25 / lookahead_threads = 4 / sliced_threads = 0 / nr = 0 /抽取= 1 /交错= 0 / bluray_compat = 0 / constrained_intra = 0 / bframes = 3 / b_pyramid = 2 / b_adapt = 1 / b_bias = 0 / direct = 3 / weightb = 1 / open_gop = 0 / weightp = 2 / keyint = 250 / keyint_min = 24 / scenecut = 40 / intra_refresh = 0 / rc_lookahead = 50 / rc = 2pass / mbtree = 1 /比特率= 10445 / ratetol = 1.0 / qcomp = 0.60 / qpmin = 0 / qpmax = 69 / qpstep = 4 / cplxblur = 20.0 / qblur = 0.5 / ip_ratio = 1.40 / aq = 1:1.00* L8 j7 C* `5 Y' w
语言:英语) S" J; F+ \& ]4 l+ `7 P
默认值:是! a/ P1 A4 J, E8 Y. ]
强制:否
2 K% u2 z( }7 h4 E- I
" {, U7 W& s3 `7 e: n( j2 J" }音频
) G4 c8 s( b8 r/ u5 [' u; OID:2( v  Z+ W5 f. |% u
格式:DTS$ M* V: G) l5 |- P- a( f6 f5 g; C
格式/信息:数字影院系统
: O+ C3 X+ a7 b5 Q- {编解码器ID:A_DTS
9 C: F% w- t3 q8 q持续时间:1小时31分钟
6 g! V2 @7 X+ e; l/ d9 u比特率模式:恒定
9 o; n. L+ u3 `/ r0 t. G5 L比特率:1509 kb / s# G7 ]; L: f6 Y4 q5 F1 N5 k
频道:6个频道7 v; w, x5 u- O9 t
通道布局:CLR Ls Rs LFE
0 R3 a7 ?* x1 p* o采样率:48.0 kHz
. w' r3 b" q, X( D  k8 \- C帧率:93.750 FPS(512 SPF)( g# J3 ]; X5 s" b2 J  W+ X
位深度:24位
0 v; F) u& ?6 q. `( T压缩模式:有损
( M+ ~+ ^7 B7 n- c) ]6 Y( K5 I流大小:989 MiB(13%)
$ s/ Q6 Y! n8 k语言:英文+ l% ^" m  y: ~0 p; j" C
默认:是, m! [8 A; v* T
强制:否
爆裂老兵. MKV.torrent (39.08 KB, 下載次數: 8)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-3-26 12:45:43 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2020-3-26 23:47:15 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部